Απώθηση ερπετών

Για την απώθηση φιδιών χρησιμοποιείται κατάλληλο απωθητικό σκεύασμα σε κοκκώδη μορφή. Η μέθοδος εφαρμογής αποτελείται συνήθως από δύο φάσεις:

Αρχικά το σκεύασμα τοποθετείται σε θέσεις που ορίζουμε κατόπιν μελέτης του χώρου, σε σχήμα Π περιμετρικά του χώρου για να απωθηθούν τα ήδη υπάρχοντα ερπετά.

Σε δεύτερο χρόνο πραγματοποιείται κλείσιμο της περιμέτρου του χώρου για την αποφυγή εισόδου νέων.