Εκδόσεις Άλκων

“Ο Καλός απολυμαντής γνωρίζει ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και γι’ αυτό δεν εφαρμόζει μόνο δοκιμασμένες και προτεινόμεμες από άλλους συνταγές καταπολέμησης, αλλά ανακαλύπτει ο ίδιος συνεχώς νέες.”

Ζημιογόνα τρωκτικά

Εκδόσεις Άλκων - Ζημιογόνα Τροκτικά

Posted in Εκδόσεις Άλκων and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *