Μυοκτονία

Κατά τις εφαρμογές της μυοκτονίας πετυχαίνουμε την εξάλυψη των παρίσακτων τρωκτικών που έχουν εισβάλει στους χώρους που μας ενδιαφέρουν αλλά επίσης κρατάμε σε έλεγχο και τον πληθυσμό τους στον περιβάλλοντα χώρο ώστε να αποτρέψουμε την είσοδό τους εκ νέου.

Οι μέθοδοι που ακολουθούμε είναι οι εξής:

 

Δολωματικοί σταθμοί:

Οι δολωματικοί σταθμοί είναι πλαστικοί χώροι ασφαλείας που φέρουν οπές κατάλληλες για την είσοδο των τρωκτικών και περιέχουν μυοκτόνο σκεύασμα. Η χρήση δολωματικών σταθμών είναι απαραίτητη καθώς :

Προστατεύει την κατανάλωση του δολώματος από άλλα ζώα, ανθρώπους κλπ.

Προστατεύεται το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες αυξάνοντας την διάρκεια δράσης του.

Ο χώρος διατηρείται καθαρός.

Η τοποθέτησή τους, με την επιλογή των κατάλληλων θέσεων, στοχεύει
στην δημιουργία ζωνών προστασίας ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος.
Σε περιπτώσεις με έντονο πρόβλημα δημιουργούνται 2 ζώνες, μία περιμετρικά της περίφραξης / ορίων του οικοπέδου και μια δεύτερη περιμετρικά της οικίας ή του επαγγελματικού χώρου για την αποτροπή εισόδου τρωκτικών στο εσωτερικό της.

 

Παγίδες σύλληψης:

Σε περιπτώσεις όπου το τρωκτικό εισέρχεται στο εσωτερικό κτιρίων και οικιών ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισής τους είναι η άμεση παγίδευση και σύλληψή τους.
Για τον λόγω αυτό τοποθετούμε μηχανικές παγίδες πολλαπλών συλλήψεων με ειδική κολλητική επιφάνεια. Πρόκειται για μία παγίδα με τζάμι επιθεώρησης και οπές εισόδου του τρωκτικού στο εσωτερικό της όπου βρίσκεται μία κολλητική αρωματική επιφάνεια πάνω στην οποία παγιδεύεται το τρωκτικό. Η τοποθέτησή τους γίνεται μετά από μελέτη του χώρου για να εντοπιστούν τα σημεία διέλευσης των τρωκτικών. Πολλές φορές συνίσταται ο συνδυασμός τους με τους δολωματικούς σταθμούς.