Πιστοποιήσεις ISO

[tabs] [tab title=”Πιστοποιήσεις ISO“]3 συστήματα διασφάλισης ποιότητας!

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις σας τηρούμε με όλες τις διατάξεις και τη νομοθεσία που αφορούν τη χρήση φαρμάκων και ψεκασμών με φροντίδα για το περιβάλλον και τα οικιακά ζώα.

Για τον λόγο αυτό διαθέτουμε τρία πιστοποιημένα συστήματα που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας:

[list icon=check]
[item] ISO 9001: 2000 [/item]
[item] Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ 1801) [/item]
[item] ISO 14001 για τη περιβαλλοντική διαχείριση [/item]
[/list][/tab]

[tab title=”ISO 9001“][/tab]

[tab title=”ISO 14001“][/tab]

[tab title=”ΕΛΟΤ 1801:2008“][/tab]

[/tabs]

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *